Klage over Randers Kommunes afgørelse om af meddele dispensation fra tilslutningspligt til værket for en ejendom

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-152
Dato for afgørelse: 
Mandag, 8 april, 2013 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 10 april, 2013 - 00:15
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Lavenergibyggeri, stadfæstelse, dispensation, tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk 1 og stk. 3.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: