Klage over Odder Kommunes afgørelse om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Journalnummer: 
J.nr. 1021-139
Dato for afgørelse: 
Mandag, 12 oktober, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 19 oktober, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningspligt, begrundelse, træfyr
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: