Klage over Næstved Kommunes pålæg af forblivelsespligt og afslag på anmodning om dispensation