Klage over Middelfart Kommunes afslag på godkendelse af Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.A.'s projektforslag for udvidelse af forsyningsområde 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-111
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 16 juli, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 23 juli, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Hjemvisning, ikke opdateret projektforslag, officialprincippet
Lovgivningsområde: