Klage over Mariagerfjord Kommunes afgørelse om godkendelse af projektforslag om etablering af transmissionsledning 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-45
Dato for afgørelse: 
Mandag, 18 maj, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 28 maj, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Transmissionsledning, brændselsvalg, reservelast, klagefrist
Lovgivningsområde: