Klage over manglende tildeling af kompensation i forbindelse med konverteringsprojekt

Journalnummer: 
J.nr. 2012-11-52
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 15 maj, 2012 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 30 maj, 2012 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Hjemvisning, klageberettigelse, samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, kompensation, områdeafgrænsning, § 7, stk. 2, berørt forsyningsselskab, lighedsgrundsætningen, statsstøtte, myndighedsinhabilitet, procedurefordrejning.
Lovgivningsområde: