Klage over manglende klageberettigelse til Energitilsynet 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-108
Dato for afgørelse: 
Mandag, 27 juli, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 4 august, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Energitilsynet, tilsynsmyndighed, pligt til at behandle klager, klagefunktion, partshøring
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: