Klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Journalnummer: 
J.nr. 1021-132
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 16 september, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 18 september, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningspligt, dispensation, tilslutningsbekendtgørelsen § 17, økonomiske situation.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: