Klage over godkendelse af projektforslag om forblivelsespligt. Sagerne er behandlet under j.nr. 1021-239 + 1021-240 + 1021-241 + 1021-242. 

Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 12 januar, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 25 januar, 2010 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Hjemvisning, forblivelsespligt, begrundelse
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Et eksempel på de enslydende afgørelser offentliggøres.
Lovgivningsområde: