Klage over Furesø Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Farum Fjernvarme A.m.b.a. 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-27
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 28 maj, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 29 maj, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningspligt, ophævelse
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: