Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for år 2008

Journalnummer: 
J.nr. 1021-127
Dato for afgørelse: 
Mandag, 12 oktober, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 14 oktober, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Prislofter, affaldsforbrændingsanlæg, hypotetisk substitutionsmulighed
Lovgivningsområde: