Klage over Energitilsynets afvisning af at ville realitetsbehandle klage over tilbagebetaling af overdækning i Affaldvarme Århus 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-38
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 5 marts, 2009 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 12 marts, 2009 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Energitilsynet, tilsynsmyndighed, pligt til at behandle klager, klagefunktion
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: