Klage over Energitilsynets afslag på partsstatus i sag om tredjemands anmodning om aktindsigt. Sagerne er behandlet under j.nr. 1021-196 + 1021-197.

Dato for afgørelse: 
Mandag, 12 oktober, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 15 oktober, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Aktindsigt, partsbegrebet, ikke-anmeldelsespligtige oplysninger
Form: 
Et eksempel på de enslydende afgørelser offentliggøres
Lovgivningsområde: