Klage over Energitilsynet's afgørelser om afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet og henlæggelser i årsrapporten 2007/2008 i Bramming Fjernvarme A.m.b.a. 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-35
Dato for afgørelse: 
Mandag, 27 juli, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 30 juli, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Energitilsynet, tilsynsmyndighed, pligt til at behandle klager, klagefunktion, afgørelsesbegrebet, klageberettigelse
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: