Klage over Energitilsynets afgørelse om tilbageførsel af et beløb til forbrugerne gennem nedsættelse af den prismæssige anlægssaldo

Journalnummer: 
J.nr. 1021-233
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 17 juni, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 21 juni, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Prismæssig anlægssaldo, regnskaber, budgetter, varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.
Lovgivningsområde: