Klage over Energitilsynets afgørelse om prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-120
Dato for afgørelse: 
Mandag, 18 maj, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 28 maj, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Partshøring, varmepris
Lovgivningsområde: