Klage over Energitilsynets afgørelse om prisen for affaldsvarmen fra Odense Kraftvarmeværk

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-33, 1021-11-34 - 1021-11-38 og 1021-11-41
Dato for afgørelse: 
Fredag, 9 december, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 12 december, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Opsættende virkning, pålæg om tilbageførsel af overdækning.
Lovgivningsområde: