Klage over Energitilsynets afgørelse om at kraft-varme-anlæg ikke var blokvarmecentraler, som var omfattet af undtagelsesbekendtgørelsen