Klage over Energitilsynets afgørelse om korrektion af Naturgas Fyn Distribution A/S' indtægtsrammer for henholdsvis 2007 og 2005-2006. Sagerne er behandlet under j.nr. 1031-3 + 1031-5 

Dato for afgørelse: 
Mandag, 12 oktober, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Forrentning af indskudskapital, indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 8, indtægtsrammer, naturgasforsyningslovens § 37, stk. 1.Et eksempel på de enslydende afgørelser offentliggøres
Lovgivningsområde: