Klage over Energitilsynets afgørelse om indregning af udgift til vedligeholdelse af Præstø Fjernvarme A.m.b.a.'s distributionsnet E.ON's regnskab for 2005 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-39
Dato for afgørelse: 
Mandag, 18 maj, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 29 maj, 2009 - 02:00
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: