Klage over Energitilsynets afgørelse om HNG I/S' distributionstariffer og tilbagebetaling af etableringsomkostninger

Journalnummer: 
J.nr. 1031-4
Dato for afgørelse: 
Mandag, 12 oktober, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 19 oktober, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Klageberettigelse, distributionstariffer, stiketableringstillæg
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: