Klage over Energitilsynets afgørelse om efterregulering m.v. 2007 for Statoil Gazelle Forsyning A/S - anmodning om opsættende virkning.

Dato for afgørelse: 
Mandag, 21 september, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Opsættende virkning
Lovgivningsområde: