Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om E.ON Varme Danmark ApS' bogføring af udgifter i forbindelse med udstykningen i Tøpkilde 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-255
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 13 juli, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 19 juli, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Klageberettigelse, regnskab
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: