Klage over Energitilsynets afgørelse af 13. januar 2009 om manglende klageberettigelse 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-124
Dato for afgørelse: 
Mandag, 25 maj, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 28 maj, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Energitilsynet, tilsynsmyndighed, pligt til at behandle klager, klagefunktion
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: