Klage over Energitilsynets afgørelse af 12. august 2008 om Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.'s prisfastsættelse 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-26
Dato for afgørelse: 
Fredag, 20 februar, 2009 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 20 februar, 2009 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Energitilsynet, tilsynsmyndighed, pligt til at behandle sager, klagefunktion, partshøring
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: