Klage over Energistyrelsens afvisning af at behandle klage pga. overskridelse af klagefrist

Journalnummer: 
J.nr.1081-13-3
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 11 juli, 2013 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 12 juli, 2013 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
stadfæstelse, fireugers klagefrist, energimærkning, personligt beskikket energikonsulent, modstridende interesser, energimærkningsbekendtgørelsen § 49.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form