Klage over Energistyrelsens afslag på at realitetsvehandle klage p.g.a. overskridelse af klagefristen.

Journalnummer: 
J.nr. 1081-12-2
Dato for afgørelse: 
Fredag, 1 marts, 2013 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 4 marts, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Klagefrist, Energimærke, forældelsesfrist, fristoverskridelse, oprejsningsbevilling.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form