Klage over Energistyrelsens afslag på at realitetsbehandle klage p.g.a. overskridelse af klagefrist

Journalnummer: 
J.nr. 1081-13-2
Dato for afgørelse: 
Mandag, 27 maj, 2013 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 29 maj, 2013 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Klagefrist, Energimærke, ydermure, forældelsesfrist, fristoverskridelse, energimærkebekendtgørelsen.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form