Klage over Energistyrelsens afgørelse om Energispareaktiviteter hos Albertslund Varmeværk 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-105
Dato for afgørelse: 
Mandag, 18 maj, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 28 maj, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Energispareaktiviteter, Energistrelsens kompetence, tilsyn, klagefrist
Lovgivningsområde: