Klage over Billund Kommunes afgørelse om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-106
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 16 juli, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 22 juli, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningspligt, dispensation, træfyr, positivliste, begrundelse
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: