Klage over beregning af fast årlig afgift for erhvervsandele i ejendom 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-256
Dato for afgørelse: 
Fredag, 24 september, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 28 september, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilsynssag, partsstatus, civilretlig tvist, kompetence.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: