Klage over afslag på fjernvarmeforsyning 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-232
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 20 oktober, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 28 oktober, 2009 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Afgørelsesbegrebet, Energiklagenævnets kompetencepligt til at behandle klager
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: