Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i § 75, stk. 2, nr. 1, jf. § 75, stk. 3, 3.pkt i VE-loven 

Journalnummer: 
J.nr. 1131-1
Dato for afgørelse: 
Mandag, 1 februar, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 25 februar, 2010 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Vedvarende energi, vindmøller, dispensation, pristillæg, nettilslutning
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form