Klage over afgørelse om tildeling af påtale 

Journalnummer: 
J.nr. 1081-11. 
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 31 marts, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 15 april, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Påtale, afvisning
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form