Klage over afgørelse om energimærkning af ejendom 

Journalnummer: 
J.nr. 1081-3. 
Dato for afgørelse: 
Mandag, 14 december, 2009 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 16 december, 2009 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Energimærke, energikonsulent
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form