Klage over afgørelse om aktindsigt 

Journalnummer: 
J.nr. 1081-8. 
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 18 november, 2009 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 30 november, 2009 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Aktindsigt, energimærkning, energikonsulent, interne arbejdsdokumenter, klagevejledning, begrundelse
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form