Klage over Aalborg Kommunes afgørelse om godkendelse af projektforslag om anvendelse af bioolie på varmecentralen Svendborgvej. 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-145
Dato for afgørelse: 
Mandag, 27 juli, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 4 august, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Klageberettigelse, distribution, projektforslag
Lovgivningsområde: