Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 28. april 2008 om godkendelse af projektforslag om anvendelse af bioolie på varmecentralen Svendborgvej - anmodning om opsættende virkning

Journalnummer: 
J.nr. 1021-145
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 20 maj, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 28 maj, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Opsættende virkning
Lovgivningsområde: