Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitets klage over afgørelse om anmeldelse af takster d. 31. juli 2001 til Energitilsynet

Journalnummer: 
J.nr. 21-584
Dato for afgørelse: 
Mandag, 3 marts, 2008 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 11 marts, 2008 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Sagen er genoptaget under j.nr. 1021-258.
Lovgivningsområde: