Indregningsberettiget omkostning, jf. elforsyningslovens § 75, stk. 3