Ikke grundlag for at genoptage sag af egen drift

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-39
Dato for afgørelse: 
Mandag, 12 december, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 20 december, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Genoptagelse af egen drift, henlæggelser, varmeforsyningslovens § 21, stk. 3, anmeldelsesbekendtgørelsen.
Lovgivningsområde: