Ikke afklaret om klager burde have været fritaget fra forblivelsespligt

Journalnummer: 
J.nr 1021-12-10
Dato for afgørelse: 
Mandag, 16 juli, 2012 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 18 juli, 2012 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningsbekendtgørelsens §§ 15 og 17, forblivelsespligt, fritagelse.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: