Ikast Brande Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt hjemvist på grund af mangende begrundelse 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-13
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 27 januar, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 31 januar, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningspligt, manglende begrundelse, forvaltningslovens §§ 22-24, suspension af klagefrist.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: