HNG's generelle distributionstariffer og et konkret stiketableringstillæg fra 1989-1994