Hjemvisning af Rebild Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt på grund af mangelfuld sagsoplysning

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-150
Dato for afgørelse: 
Mandag, 27 maj, 2013 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 31 maj, 2013 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Forblivelsespligt, dispensation, ingen aftag af fjernvarme, defekt fjernvarmeinstallation, træfyr, mangelfuld sagsoplysning.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Offentliggjort den 31. maj 2013.
Lovgivningsområde: