Hjemvisning da kommune ikke havde taget stilling til ansøgers forhold 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-9
Dato for afgørelse: 
Mandag, 4 april, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 13 april, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1 og 2, folkepensionist, særligt tilfælde, officialprincippet, hjemvisning.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: