Helsingør Kraftvarmeværks varmepris over for Helsingør Fjernvarmeforsyning i 2003 og 2004

Journalnummer: 
J.nr 21-572
Dato for afgørelse: 
Mandag, 31 marts, 2008 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 11 april, 2008 - 02:00
Lovgivningsområde: