Godkendelse af projektforslag for Thisted Varmeforsyning A.m.b.a.'s overtagelse af Hillerslev Kraftvarmeværk A.m.b.a 

Journalnummer: 
J.nr. 21-526
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 19 december, 2006 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 20 december, 2006 - 01:00
Form: 
Afgørelsen har været indbragt for domstolene. Vestre Landsret frifandt Energiklagenævnet ved dom af 22. januar 2008. Sagsøger ankede sagen til Højsteret. Den 8. december 2009 hævede sagsøger ankesagen, og Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved mag
Lovgivningsområde: