Godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.