Godkendelse af projektforslag for flisfyret varmecentral